Tag: BBMB news

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਹੜ੍ਹਾ ਦਾ ਖਤਰਾਂ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ: ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਰ

By apm

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.