Tag: usa prade. india day prade usa

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਕਸਵਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇੰਡੀਆਂ ਡੇਅ ਪ੍ਰੇਡ (IDP) ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਸ਼ਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਲੌਟ

ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 10,000ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆਮੱਲਿਕਾ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਨੇ Grand Marshal ਵਜੋਂ

By apm

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.