Tag: there will be no loss of jobs with the 15 billion dollar savings plan in the department.

ਖਜਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਵਿਭਾਗਾ ‘ਚ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਓਟਵਾ: ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ

By apm

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.