Tag: The state government entered into an agreement of 250 crores with Sidbi to expand the scope of Punjab Agro

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਡਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਜਲੰਧਰ: ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ

By admin 1 Min Read