Tag: PUNJAB GOVERNMENT ENTERNED WITH AGGRIMENT WITH SIDBI

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਡਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਜਲੰਧਰ: ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ

By Jasbir APM 1 Min Read