Tag: Prime Minister Anthony Albanese praised the lifting of the tourism ban by China

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਕੈਨਬਰਾ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

By apm

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.